Veure la teva cistella

 

Enviaments i devolucions

1. Enviaments

1.0 Rètols i Metalls Daunis no enviarà cap producte fins que el Departament d'administració de Rètols i metalls Daunis hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament o que la sol·licitud de pagament ajornat ha estat acceptada.

1.1 El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició del client i aquest hagi signat el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar els productes a la recepció i exposar totes les anomalies que consideres en el document de recepció per a possibles reclamacions, Rètols i Metalls Daunis no es farà càrrec de les deficiències en el transport si no s'ha emplenat tot correctament.

1.2 Tots els productes enviats a ports pagats per Rètols i Metalls Daunis viatgen assegurats el 100% pel que és totalment necessari verificar el producte en el moment de rebre'l i fer constar en el document de l'agència qualsevol anomalia, havent en l'assegurança només 24 hores per reclamar, passat aquest temps Rètols i Metalls Daunis no es farà càrrec de deficiència.

2. devolucions

2.0 Rètols i Metalls Daunis no acceptarà productes avariats si prèviament no ha estat autoritzat pel departament comercial, el qual li donarà Nº del CMR.

2.1 En el cas d'acceptar l'enviament les despeses de transport serà sempre a compte del client, si l'avaria està en garantia Rètols i Metalls Daunis el tornarà a ports pagats.

2.2 Rètols i Metalls Daunis no acceptarà devolucions si els embalatges del producte no són els originals i aquests no es troben en perfecte estat o s'han obert i no conserven la seva precinte original. L'embalatge original s'ha de protegir de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l'ús de precintes cintes adhesives o etiquetar en l'embalatge.

2.3 No s'acceptarà cap devolució de productes que s'hagin demanat expressament per al client.